Tiedote 16.11.2018 – Kuopio


Hamppusammon kirjelmä Eviralle vetoaa EU-lakiin

Hampun kukkatee ei ole uuselintarvike.

Eviran edustaja antoi puhelimitse viime maanantaina kiellon jatkaa Hamppusammon aloittamaa hampun kukintojen koemarkkinointia. Katso: https://yle.fi/uutiset/3-10504559

Hamppusampo Oy katsoo, että kielto markkinoida kukintoja on vallitsevan EU:n elintarvikelainsäädännön vastainen eikä vaatimusta hakea kukinnoille uuselintarvikelupaa voida pitää pätevänä.

Yhtiö lähetti Eviralle aiheesta oman kirjelmänsä: https://www.hamppusampo.fi/tiedote-13-11-2018-hamppusampo-vastaa-eviralle/

Yhtiö ilmoitti avaavansa verkkokaupan ennakkotilaishankinnan uudestaan, mutta toivoo viranomaisilta vastauksia esittämiinsä kysymyksiin ennenkuin aloittaa laskutukset ja tuotteiden toimitukset.

– Puhelinsoiton sijasta toivomme kirjallisen, valituskelpoisen ja perustellun päätöksen kiellolle, jos kieltolinjalle oikeasti lähdetään, sanoo yhtiön hallituksen jäsen Hannu Hyvönen.


Hamppusammon kirjelmä Eviralle ja MMM:lle

Lähettäjä: Hamppusampo Oy

Vastaanottajat;  EVIRA

– Tiedoksi MMM / Jaana Husu-Kallio

Aihe: Hampun kasvimateriaali elintarvikkeena

Saatteeksi

 

Lähestymme Eviraa näkemyserolla koskien teollisen Finola-hampun kukintojen myyntiä ja käyttöä jatkojalostuksessa. Asia nousi julkisuuteen Ylen uutisjutussa maanantaina, kun Eviran edustaja puhelimitse antoi kiellon jatkaa Hamppusammon aloittamaa hampun kukintojen koemarkkinointia. Katso: https://yle.fi/uutiset/3-10504559

Käsittääksemme Eviran esittämä vaatimus oli voimassaolevan EU-lainsäädännön vastainen.  EU:ssa peltoviljelyyn hyväksyttyjen kuitu- ja siemenlajikkeiden kukintoja myydään useissa EU-maissa ja hampun kaikki osat luetaan tällä hetkellä elintarvikekategoriaan ilman että vaadittaisiin uuselintarvikelupaa. Olemme tyytyväisiä siihen, että dialogi viranomaisten kanssa on lopultakin käynnistynyt ja olemme mielellämme yhteistyössä Eviran kanssa.

 

1. Hamppumurros

Hamppu oli vuosisatojen ajan yksi suomalaisten tärkeimpiä viljelykasveja. Pitkästä historiasta kertovat myös paikannimet. Yksin Kainuun seudulta löytyy yli 100 Hamppulampi-nimistä paikkaa. Kuitutuotannon lisäksi hamppua käytettiin sekä ruokana että rohtona. On arvioitu, että hamppu on ollut tuttu hyötykasvi suomensukuisilla kansoilla tuhansien vuosien ajan.

Jo miltei sukupolven kestänyt kieltolain aika on merkinnyt tämän pitkän jatkumon katkeamista jopa niin, että ilmeisesti kaikki vanhat viljelyssä olleet hamppulajikkeet menetettiin. Myös kulttuuriperimää on kadonnut ja katoaa joka päivä, kun hampun tuntenut sukupolvi häviää keskuudestamme.

Hampun osalta on kuitenkin tapahtumassa selkeä käänne maailmalla. Hamppu on palaamassa takaisin hyötykäyttöön kaikessa laajuudessaan. Lääkehampun osalta on menossa uusien tuotteiden, innovaatioiden ja liiketoiminnan hyökyaalto. Kyse on jo nyt miljardibisneksestä ja johtoaseman ovat vallanneet ne maat, joissa on oltu sallivimpia. Kärkimaita ovat mm. Sveitsi, Israel, Kanada, USA, Espanja, Italia, Englanti ja Portugali.

Monissa Itä-Euroopan maissa on myös nopeasti noussut merkittävää liiketoimintaa erityisesti CBD-tuotteiden alalla mm. Slovakiassa ja Bulgariassa.On syntynyt aivan uusi tuotteiden sektori, jossa hampusta tuotetaan päihdekäyttöön kelpaamattomia terveystuotteita, öljyjä, voiteita, ravinnelisiä. Yksinkertaisin tuote markkinoilla on hampun kukinto.

Eurooppaan on syntynyt markkinat laillisesti viljellyn teollisen hampun kukinnoille. Niitä myydään elintarvikkeena ja myös käytettäväksi höyryhengitettävänä tuotteena esim. tupakanvieroitukseen. Varsinaisesti CBD-tuotteita ei ole markkinoitu lääkkeinä vaan elintarvikkeina, vaikka monet kokevatkin näistä tuotteista saaneensa apua moniin vaivoihin ilman riippuvuutta, päihdevaikutusta tai muita merkittäviä haittavaikutuksia.

 

2. Onko hampun kukinto uuselintarvike- vai elintarvikesäädösten alainen?

Hamppusampo Oy käynnisti viime kesänä koehankkeen, jossa sopimusviljelijät pyrkivät kasvattamaan Finola-lajiketta juuri laadukkaan kukinnon tuottamiseksi. Tuotetta lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi ja analyysin mukaan summatut THC-pitoisuudet ovat n. 0,2 prosenttia ja CBD-pitoisuus 3 prosenttia.

Marraskuussa avasimme yhtiön kotisivuille verkkokaupan ja pistimme koemarkkinointiin paketin, jossa on yhteensä n.10 grammaa tällaisen alhaisen THC:n kukintoja. Kiinnostus oli suurta ja saimme kahtena päivänä 60 tilausta. Ennakkotilausvaiheessa kuitenkin Evira otti yhteyttä ja vaati keskeyttämään myynnin ja ilmoitti, että meidän tulisi osoittaa, ettei hampun kukinnolta vaadita uuselintarvikelupaa.

Eviran edustaja arvioi ja oletti, ettei hampun kukinnon käytöstä elintarvikkeena löydy merkittävää käyttöhistoriaa ja näin sitä ei saisi myydä elintarvikkeena, mausteena tai teeyrttinä. Hamppu on kuitenkin ihmiskunnan vanhimpia viljelykasveja, kenties jopa vanhin. Sen tarjoamat monipuoliset hyötykäyttömuodot on tunnettu tuhansia vuosia sitten.

Hamppua on läpi maanviljelyä harjoittaneen ihmiskunnan historian osattu käyttää kankaiden ja köysien raaka-aineena, ravintona ja proteinilähteenä, rohtona ja lääkkeenä. Pohdittaessa nyt esimerksi CBD-kannabinoidin merkitystä ravinnossa pitää ymmärtää ja muistaa se, että kyseessä ei ole ihmiskunnan ruokavaliossa todellakaan mikään uuselintarvike. Ihmiset ovat tuhansien vuosien ajan hyödyntäneet hamppua ja saaneet sitä kautta myös CBD:tä ja muita kannabinoideja elimistöönsä.

On keitetty kukinnoista puuroja, pantu oluita, silputtu kasvia keittoihin, keitetty teetä ja epäilemättä on myös huomattu hampun vaikutus erinäisten terveysongelmien korjaamisessa.On lähtökohtaisesti selvää, että kaikkia hampun osia on käytetty sekä ravintona että rohtona tuhansien vuosien ajan. Hampun kukinto ei ole uuselintarvike vaan ikivanha elintarvike kaikkialla missä hamppua on viljelty.

 

3. THC, CBD – Sallitut pitoisuudet

Suomea velvoittaa YK-sopimusten ohella myös EU-lainsäädäntö.

Ruotsin saama EU-tuomioistuimen tuomio vuodelta 2003 (C-462/01, Ulf Hammarsten) ja Liettuan valtiolle 2008 annettu päätös (C-207/08, Babanov) selvästi osoittavat, että EU:n maataloustukien mukaiset normit täyttävä hamppu ei voi olla huumausainerikosrikostuomion perusteena.

Rikosoikeudellisten sääntöjen tulee olla perusteltavissa niillä suojattavien oikeushyvien kautta, ja huumausainelainsäädännön tarkoitus on suojata terveyttä.

EU-tuomioustuin lausui, että harkittaessa näitä nyt asetettuja raja-arvoja (THC alle 0,2%), on otettu terveysnäkökohdat huomioon, ja näin ollen alle tämän pitoisuuden olevia hampputuotteita ei voida jäsenvaltioissa pitää kriminalisoituina, ilman että kyse on yhteisöjen oikeuden vastaisesta lainkäytöstä.

Ulf Hammarsten -ratkaisu InfoCuria-tietokannassa:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=47979&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=3339796&fbclid=IwAR1uXe8dbXZrufGB6kBwhuclEIu6AahZPRK_XTp2EoLc9WUfQCRP_aJ8aDw

Babanov -ratkaisu InfoCuria-tietokannassa:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=66986&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=3339503&fbclid=IwAR2X_m9S4vRy5xJYnsvEVDpqyDGrVHHjV2YsajOasc4UB_Eh5HTgi19eWzc

 

Suomessa on esitetty tulkintaa, jonka mukaan hampputuotteissa ei saisi olla lainkaan THC:tä. Erityisesti Fimea on edustanut linjaa, jonka mukaan hampputuote on lääkelain alainen tuote jos siinä on yhtään CBD:tä ja huumausaine jos siinä on yhtään THC:tä. On selvää, että tällaisilla rajauksilla voidaan kokonaan estää ja pysäyttää Suomessa tehtävä kannabiselintarvikkeiden kehittämistyö, myynti ja markkinointi.

Kaikissa hamppukasveissa on molempia näistä yhdisteistä. Mutta tulkinnat ovat nähdäksemme vastoin EU:n lainsäädäntöä ja sen oikeuskäytäntöä. Kun hamppulajike on rekisteröity viljelylajikkeeksi, silloin terveysnäkökohdat on otettu huomioon eikä hamppua voida miltään kasvin osilta kriminalisoida.

Tämän hetkisen EU-lainsäädännön perusteella voidaan tulkita, että hamppu kaikkine osineen on elintarvike, eikä vaadi uuselintarvikestatusta. EU:n uuselintarvikeluettelo määrittelee:

“In the European Union, the cultivation of Cannabis sativa L varieties is granted provided they are registered in the EU’s ‘Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species’ and the tetrahydrocannabinol (THC) content does not exceed 0.2 % of the plant. Without prejudice to other legal requirements concerning the consumption of hemp (Cannabis sativa) and hemp products, Regulation (EU) 2015/2283 on novel foods is not applicable to most foods and food ingredients from this plant”. Other specific national legislation may restrict the placing on the market of this product as a food or food ingredient in some Member States. Therefore, it is recommended to check with the national competent authorities”

Kannabidiolista näin:

“Extracts of Canabis sativa L in which cannabidiol (CBD) levels are higher than the CBD levels in the source Canabis sativa L are novel in food. Cannabidiol (CBD) is one of the cannabinoids in Cannabis sativa plant. In the European Union, the cultivation of Cannabis sativa L. varieties is granted provided they are registered in the EU’s ‘Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species’ and the tetrahydrocannabinol (THC) content does not exceed 0.2 % of the plant.”

Ei ole olemassa säädöstä, joka erottaisi kukinnot muusta hampusta vaatimaan uuselintarvikeluvan. Se, että jotkut sellaista säädöstä haluavat ajaa, ei ole laillinen peruste rajoittaa toimintaa tällä hetkellä.

 

4. Liiketoiminnan rajoittaminen ja vapaa kilpailu EU:ssa

Katsomme, että Evira vaatiessaan puhelimitse meitä lopettamaan Finolan kukinnon markkinoinnin, on toiminut voimassa olevan EU-komission linjan vastaisesti. Pyrkimykset estää Finolan kukinnon myynti ja markkinointi Suomessa eivät ole perusteltuja.

Koemme linjaukset, joilla Suomi kriminalisoisi CBD-kannabistuotteet joita jo on markkinoilla ja joille on myös Suomessa kasvava kysyntä, huonosti harkituksi toiminnaksi, josta aiheutuisi vain huonoja seurauksia:

  • CBD-tuotteiden kasvavaa kysyntää täyttämään syntyisi salakuljetukseen ja salakasvatukseen perustuvaa rikollisuutta
  • Laillinen yrittäjyys ja alan kehittäminen pysähtyy ja Suomi putoaa pois menossaolevasta kannabisbuumista.
  • Ihmiset jotka ovat saaneet apua mm. opiaattivieroitukseen, kivunlievitykseen ja moniin muihin vaivoihin joutuvat joko olemaan ilman toimivaa ravinnetta/rohtoa tai hankkimaan sen rikollisin keinoin.

Ilmoitamme avaavamme verkkokauppamme ennakkotilausmyynnin uudestaan ja toivomme, että saamme viranomaisilta selkeän vastauksen siitä, voimmeko ryhtyä toimittamaan Finolan kukintoja elintarvikkeeksi tilaajille ilman, että yhtiötä tai tilaajia syytetään rikoksista.

Mikäli Evira katsoo, ettei hampun kukintojen myynti ole luvallista elintarvikkeina ja CBD-lisäravinteina, pyydämme päätöksen perusteluineen kirjallisena. Ja edelleen pyydämme Eviralta ennakkotietoa siitä millaisia jatkojalosteita hamppukasvien kukinnoista ja lehdistä saa tehdä.

  • Saammeko esimerkiksi tehdä kookosöljyuutetta elintarvikekäyttöön ja mitkä ovat THC- ja CBD-rajat jos sellaista tuotetta saa tehdä?
  •  Mitkä ovat ne rajat joissa hampusta saa tehdä elintarviketuotteita ilman uuselintarvikelupaa? Kun Finolassa on n. 3 % CBD:tä saako siitä tehdä samanvahvuisia uutteita ja ravintolisiä?

Todettakoon, ettei missään EU:n alueella vielä ole haettu uuselintarvikelupaa teepakkauksille, kukinnoille, uutteille tai muille syötäville CBD-tuotteille. Kyse on jo olemassaolevasta suuresta ja nopeasti kasvavasta liiketoiminnasta. Emme usko, että tätä kasvavaa teollisuuden alaa voidaan pysäyttää vaikka Suomessa alan kehittäminen tehtäisiin mahdottomaksi.

 

Hamppusampo Oy:n puolesta,

Hannu Hyvönen

hallituksen pj

www.hamppusampo.fi

Kategoriat: Yhtiö tiedottaa

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *