Avoin kirje ministeriöille ja viranomaisille

Aihe: Kuinka turvata CBD -kannabistuotannon kehittäminen Suomessa?
Vastaanottajat:
Juha-Matti Pihlava (Luke), Annika Nurttila (Evira), Sari Sippols (Evira), Hanna Kortemaa (Evira), Liisa Rajakangas, (MMM), Sari Koski (Fimea), Anette Ekman (Tukes), Kristiina Pellas (Fimea), Katja Pihlainen (Fimea), Samy Gardenmeister (Tulli), Sanna Kailanto (THL),  Jari Keinänen (STM), Ismo Tuominen (STM), Hanna Korhonen (STM)

Tervehdimme tällä kirjelmällä 10.9. pidettävää viranomaiskokousta, jossa haetaan linjaa Suomen kannabispolitiikassa suhteessa CBD -tuotteisiin.

Yhteistä linjaa ei ole ollut esimerkiksi tullin, Fimean ja Eviran välillä suhtauduttaessa hampun viljelyyn, joka tähtää lääkkeellisten komponenttien tuotantoon. Mutta on selvää, ettei arvovaltainenkaan joukko viranomaisia voi ratkaista asiaa ilman laajaa sidosryhmien kuulemista ja oikeudellista selvitystä lainsäädännön osalta.

Yksi sidosryhmistä on Hamppusampo Oy, viime keväänä perustettu kannabinoidituotantoon suuntautunut suomalainen yritys:

Yhtiö on lähtenyt liikkeelle EU:ssa rekisteröidyn Finola-lajikkeen koeviljelyllä tavoitteena tuottaa CBD -pitoista kukintoa tuotekehityksen raaka-aineiksi. Ruotsissa kukintojen myynti ja tinktuuran ja muiden uutteiden, voiteiden ja öljyjen myynti on sallittua:

Tähtäämme vastaavaan toimintaan Suomen markkinoille.

CBD -hampun kasvatus on avaamassa ovia myös muulle suomalaiselle yrtti- ja lääkekasvituotannolle osana CBD -uutteita. Pohjoinen Suomi voi nousta CBD -tuotteiden kärkimaiden joukkoon, kun keruutuote- ja luontaistuotealat yhdistävät voimiaan hamppukehittäjien kanssa.

Se mitä tämä toimiala nyt eniten tarvitsee on toimintavapaus. Jos viranomaiset sallivat suomalaisen lääkekannabistuotannon syntyä, se syntyy ja ilman suuria valtion panoksia.

Kun nyt puhutaan CBD -yhdisteestä, on hyvä ottaa esiin YK:n huumausainekongressin WHO -raportti kesäkuulta, jossa todettiin että CBD:llä on terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta sillä ei ole havaittu riippuvuus -tai päihdekäyttöongelmia eikä haitallisia sivuvaikutuksia:

Ihmiset tietävät laajasti uusista tutkimustuloksista CBD:n hyödyistä ja etsivät keinoja ja kanavia saada sitä.

Monet tilaavat tuotetta ulkomailta ja markkinat ovat villit ja kaipaisivat ainakin kuluttajansuojaviranomaisen valvontaa, ettei esimerkiksi verkostomarkkinoinnin pyramidihuijauksilla ja katteettomilla tuoteselosteilla huijata ihmisiä. Eviraa ja tullia tarvitaan valvomaan maahan tulevien CBD -tuotteiden laatua.

Mutta voidaan painavin perustein kysyä onko mielekästä uhrata Lääkelaitoksen voimavaroja lääketurvallisuuden valvonnassa siihen että estetään turvallisten ja haitattomien terveystuotteiden maahantuonti tai tuotanto kotimaassa? Mielestämme pyrkimys tehdä Suomesta jonkunlainen alan kehittämisen takapajula, loukkaa sekä CBD:tä tarvitsevien ihmisoikeuksia että myös liiketoiminnan tasavertaisuutta EU:n alueella.

Koska Lääkelaitos kuitenkin näyttää haluavan sulkea tietä suomalaiselta CBD -tuotannolta ja suurilta liiketoimintamahdollisuuksilta olisi mitä pikimmin tarkistettava CBD:n luokitusta. Muun Euroopan malliin se tulisi luokitella lisäravinteeksi, ravinnelisäksi ja tyytyä valvomaan kuten muitakin tee- ja lääkeyrttejä. Tätä toivoo laaja joukko kansalaisia, kuluttajia, yrittäjiä ja yrityksiä.

Fimea on ajanut kireää politiikkaa paitsi lääkelakiin vedoten, myös huumausainelakiin vedoten. Käytännössä useissa lausunnoissa Fimea on esittänyt nollatoleranssia THC:lle, mikä tietenkin jo yksin riittää estämään myös kaiken CBD -tuotannon , silla kaikissa hampuissa löytyy aina jonkin verran THC:tä. Linjaus on mahdoton,

Käytännössä Fimean ajama linja tarkoittaisi mm. sitä että Maa- ja metsätalousministeriöstä tulisi maan suurin huumausainekasvatuksen organisoija. Maamme kaikki tuhat hehtaaria Finolaa olisi tulkittavissa huumausaineviljelmiksi, jotka kaiken lisäksi ovat ihan kaiken kansan ulottuvilla ilman valvontaa.

Ajatus nollatoleranssista THC:n suhteen huumausainerajana ei ole tästä päivästä, eikä maailmasta. Maailmalla kehitys menee tasan toiseen suuntaan. Pelkkä THC:n määräkään ei välttämättä ole niin merkittävä kuin THC:n ja CBD:n suhde. Poliisi on eurooppalaisen käytännön mukaisesti ryhtynyt suomessakin luokittelemaan huumehampuksi materiaalin jossa THC/CBD -suhde on suurempi kuin yksi. Luokittelu perustuu siihen että jos CBD:tä on enemmän kuin THC:tä päihdyttävä vaikutus estyy. Näin juuri THC:tä tarvitsevat potilaat voivat nauttia sitä ilman päihtymystä.

THC/CBD-suhteen osalta kannabis voidaan luokitella kolmeen kategoriaan:

  1. Lääke- ja virkistyskäyttölajikkeet, joissa THC -pitoisuus suuri ja CBD -pitoisuus alhainen. Esim. Bedrocan
  2. Lääkelajikkeet joissa molempien komponenttien määrät ovat suuret esim 10/10
  3. CBD -lajikkeet joissa THC -pitoisuus on alhainen ja CBD -pitoisuus suuri. Esim Swiss Dream (0,5 / 18), tai Finola (0,2/3)

Ehdotus huumausaineluokitukseksi:

  • Huumausaineeksi luokitellaan hamppumateriaali jossa THC/CBD -suhde on suurempi kuin yksi ja thc-pitoisuus on yli 3 prosenttia.

Tällä luokittelulla turvattaisiin se, että Suomessa voidaan jatkaa työtä CBD -kannabistuotannon kehittämiseksi.

Tällainen luokittelu viranomaistoiminnassa ohjaisi myös päihdekannabiksen käyttökulttuuria siirtymään kevytkannabikseen tai CBD -kannabikseen. CBD -kannabista on käytetty myös nikotiini- ja opiaattiriippuvuuden katkaisuun hyvällä menestyksellä.

Kansanterveyden kannalta ja päihdepoliitiikan kannalta linjaus olisi perusteltu.

 


Hyvät viranomaiset,

olette kokouksessanne paljon vartijoina. Me Hamppusampo -yhtiössä uskomme että hamppu todellakin voisi olla meille kansakuntana sampo, joka jauhaisi syötäviä ja myötäviä ja toisi työpaikkoja ja asutusta myös syrjäseuduille. Hampputaloudessa kaiken kaikkiaan on suuria mahdollisuuksia uuteen kansantaloudelliseen menestystarinaan.

Jokainen vuosi pysähdyksen tilaa lisää kilpailijoiden etumatkaa muissa maissa. Nyt on aika antaa tilaa ja mahdollisuuksia hampputalouden kehittämiselle kaikessa laajuudessaan.

Odotamme kokouksestanne rohkaisevaa signaalia alan kehittäjille.

Tervehtien Hamppusampo Oy:n puolesta

Hannu Hyvönen,
hallituksen puheenjohtaja

www.hamppusampo.fi

 

Kategoriat: Yhtiö tiedottaa

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *