Viite: Selvityspyyntönne 15.11.2018


Hyvä Hannu Hyvönen/Hamppusampo Oy,

Kiitos yhteydenotostanne. Evira vastaa selvityspyyntöön siltä osin kuin se koskee Eviran toimivaltaan kuuluvia asioita. Hampun (Cannabis sativa) lääkkeellinen käyttö kuuluu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toimialueeseen, joten siltä osin pyydämme olemaan yhteydessä Fimeaan. Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi, eli sairauden ehkäisyyn, parantamiseen, hoitoon tai niiden oireiden lievittämiseen viittaavat väitteet, on kielletty.

Tiedustelitte, onko hampun kukintojen tai lehtien myynti elintarvikkeena sallittua, ja minkälaisia jatkojalosteita niistä olisi mahdollista tehdä ilman uuselintarvikelupaa.

Euroopan komissio on parhaillaan tarkentamassa hampun käyttöhistoriatietoja komission uuselintarvikekatalogissa (Novel Food Catalogue). Nämä tarkennukset tullaan huomioimaan myös Suomessa.

Hampun siemeniä saa käyttää elintarvikkeena EU:ssa. Muiden kasvinosien merkittävästä elintarvikekäytöstä ei ole todennettua tietoa EU:ssa, minkä vuoksi niitä, tai niistä valmistettuja jatkojalosteita, ei saa käyttää elintarvikkeena, ellei elintarvikealan yritys pysty osoittamaan dokumentoitua tietoa niiden merkittävästä käytöstä elintarvikkeena EU:n alueella ennen vuotta 1997. Jos yritys ei ole varma siitä, onko elintarvikkeen käyttöhistoria merkittävää, on yrityksen toimitettava käyttöhistoriaa todentavat dokumentit Eviraan arvioitaviksi, jotta viranomainen voi määrittää sen, onko kyse uuselintarvikkeesta vai ei.  Tästä kuulemisprosessista säädetään tarkemmin Komission toimeenpanosäädöksessä (EU) 2018/456.

Kannabidioli (CBD) sekä hampputuotteet, joissa CBD:n tai muiden kannabinoidien pitoisuus on rikastettu/konsentroitu, ovat uuselintarvikkeita, joiden käyttö elintarvikkeena vaatii uuselintarvikeluvan. Tetrahydrokannabinolin (THC) osalta Suomessa on nollatoleranssi, eli elintarvikkeet eivät saa sisältää sitä lainkaan.

Mainitsitte myös Eviran antaneen puhelimitse kiellon myydä hampun kukintoja. Eviralla ei ole toimivaltaa antaa asiassa lainvoimaista päätöstä myynnin kieltämisestä tai sallimisesta. Asiasta säädetään EU-lainsäädännössä, jonka soveltamisesta Evira voi antaa tulkintoja. Päätäntävaltainen viranomainen on tässä asiassa kunta. Viimekädessä  lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Lisätietoa asiasta: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/hamppu-elintarvikkeena/

Lisätietoa uuselintarvikkeista: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/

 

Ystävällisin terveisin | Med vänlig hälsning | Kind regards

Anna Mizrahi –Ylitarkastaja | Överinspektör | Senior Officer

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira | Livsmedelssäkerhetsverket Evira | Finnish Food Safety Authority Evira

Elintarvikkeiden koostumusjaosto | Sektionen för livsmedlens sammansättning| Food Composition Section


Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki, Finland

gsm +358 50434 2203

vaihde | växel | exchange +358 29530 0400

anna.mizrahi@evira.fi